Missziós nyilatkozat

Felismerve a mentális betegségek és e betegségállapotokban érintett személyek (betegek és hozzátartozóik), valamint az őket ellátó és segítő szakemberek közös nehézségeit, ezen betegségállapotok társadalmi méretét és súlyát, Alapító szükségesnek tartotta a mentális problémák megelőzésének, kezelésének és a pszichés betegségben szenvedők rehabilitációjának hatékony eszközökkel való támogatását.

Ismert az is, hogy a pszichés betegségben szenvedők érdekérvényesítési képessége részben az állapotukból, kiszolgáltatottságukból adódóan, valamint a társadalmi előítéletek megléte miatt csökkent.

Napjainkban Magyarországon több millióan küzdenek különféle mentális betegségekkel a saját érintettségük által vagy a közvetlen környezetükben. A hangulati betegségek, ezenbelül különösen a depresszió és ahhoz kapcsolódóan az öngyilkosság jelentik az egyik legjelentősebb problémát, de ezen túlmenően számolnunk kell a skizofréniában, a szorongásos betegségekben, különösen a kényszerbetegségekben és a pánikbetegségben szenvedők százezreivel, valamint a személyiségzavarokkal küszködők, a mentálisan sérültek és a mentális hanyatlással élők (pl. feledékeny emberek) további százezreivel is. A betegségben érintett családtagok száma viszont mindezek többszöröse.

Az előrejelzések legalább olyan drámaiak, mint az adatokból kirajzolódó mai valóságkép: a különféle stresszhatások fokozódása miatt a társadalmon belül tovább nőhet a lelkizavarokkal élők száma, hiszen senki nem védett a lelki betegségek ellen.

A mentális betegségben szenvedők gyógyulásért folytatott küzdelmében az egész társadalom szerepe felbecsülhetetlen. A beteg számára nemcsak a közvetlen környezetében élő egészséges családtagok viselkedése üzenet, hanem a társadalom minden egyes polgárának viselkedése is, csakúgy mint a médiának a betegségről, annak legyőzéséről közvetített pozitív képe is, amely nagymértékben elősegítheti mielőbbi gyógyulásukat, magányuk, reménytelenségérzésük és társadalomtól való elszigeteltségük csökkenését.

A ,,Védőháló a lelkiegészségért'' Alapítványról

- a teljes magyar lakosság mentális egészsége érdekében kívánja végezni munkáját
- minden mentális problémával küzdő ember számára kíván segítséget nyújtani a média bevonásával
- összefogni és támogatni kívánja mindazon civilek és szakemberek munkáját, akik a mentális betegségekben szenvedők jobb ellátásáért küzdenek
- fentiek érdekében együttműködni kíván minden országon belüli és kívüli hasonló célú szervezettel
- munkatársai azon kívánnak dolgozni, hogy a jelen nyilatkozatban megfogalmazott célok és szándékok teljesüljenek
- nem anyagi érdekeltséggel létrehozott társaság

Legfőbb célunk, hogy

- minden lehetséges módon segítséget nyújtsunk a különféle mentális problémával élő embereknek és környezetüknek ahhoz, hogy gondjaik, küzdelmeik őszintén feltárárva, pozitívan jelenhessenek meg a médiában, amely ma köztudottan a társadalom egyik legmeghatározóbb véleményformáló és közvetítő csatornája
- megszólalási lehetőséget biztosítsunk mindazoknak a civileknek és szakembereknek, akik e jelentős csoport problémáinak megoldásában aktív szerpet vállalnak
- elősegítsük a mentális betegeket ellátó-gondozó, a megelőzésben résztvevő szakemberek szakmai presztizsnövekedését a civil és szakmai kapcsolatok építése révén

Célkitűzéseink
- minden tevékenységünk alapelve az emberi méltóság és a személyiségi jogok feltétlen tiszteletben tartása
- a társadalom szemléletformálása a mentális betegségekkel kapcsolatban kialakult stigmák vonatkozásában 
- a tabuk feloldása 
- korrekt és reális információk terjesztése a társadalom minél szélesebb körében a különféle mentális betegségekről, mivel a közfelfogásban még ma is meglehetős zavar tapasztalható
- a mentális betegségekkel és a betegeket sújtó előítéletekkel kapcsolatos elégtelen és negatív társadalmi kommunikáció megváltoztatása az érintett csoport élethelyzetéről, problémáikról, az általunk széleskörűen szolgáltatott információk alapján
- elnyerni és megtartani a hozzánk fordulók bizalmát, színvonalas munkánkkal és a nyilvánosság eszközeinek igénybevételével hozzájárulni problémáik megoldásához, segítve ezzel emberi méltóságuk megőrzését és betegségük gyógyulását

Fentiek megvalósulása érdekében
- sajtótájékoztatókat, sajtóbeszélgetéseket szervezünk 
- közleményket jelentetünk meg
- állásfoglalásokat hozunk nyilvánosságra
- közérthető kiadványokat jelentetünk meg és juttatunk el a társadalom legszélesebb köréhez
- segítjük a szakmát az érdekérvényesítő képességének növelésében

Hálózat

Országos hálózatot (network) kívánunk létrehozni, amelynek célja minél szélesebb körben, minél teljesebb körű tájékoztatók közreadásával reálisan, a hétköznapi emberek számára is érthető módon beszélni a különféle mentális betegségekről, valamint azok megelőzéséről, elkerüléséről, a korai tünetekről, a betegségek lefolyásáról, a kivizsgálási és kezelési lehetőségekről.

A hálózaton keresztül is célunk a lakosság mentális egészségi állapotának javítása, és a népességet nagyszámban veszélyeztető mentális betegségek előfordulásának csökkentése.